Javno savjetovanje – Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspolaganju nekretninama Grada Opatije

Grad Opatija stavlja na Javno savjetovanje Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o raspolaganju nekretninama Grada Opatije. Javno je savjetovanje otvoreno do 9. prosinca 2019. Napominje se kako je kratki rok za provedbu javnog savjetovanja za predloženi materijal nužan kako bi se omogucilo stvaranje preduvjeta da se Dobrovoljno vatrogasno društvo Mala Ucka javi na EU projekt u svrhu izgradnje nove garaže za vatrogasna vozila. Ukoliko se predložena Odluka usvoji na Gradskom vijecu u prosincu 2019. g., na iducu sjednicu Gradskog vijeca, u sijecnju 2020.g. uputit ce se prijedlog za darovanje nekretnine na lokaciji Mala Ucka, DVD Mala Ucka, a u svrhu realizacije prethodno navedene izgradnje garaže. OBRAZLOŽENJE

Opatija