Javno savjetovanje oko izmjena odluka o socijalnoj skrbi i o cijeni korištenja dječjeg vrtića

Javno savjetovanje oko izmjena odluka o socijalnoj skrbi i o cijeni korištenja dječjeg vrtića

Grad Opatija razradio je prijedlog  izmjene i dopune odluke o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti kao i prijedlog izmjene odluke u smjeru novih cijena za korištenje usluga djecjeg vrtica koje placaju  roditelji. Oko oba prijedloga Grad Opatija otvara  savjetovanje sa zainteresiranom javnošcu. Tekstovi predloženih izmjena i dopuna dostupni su preko oznacenih linkova. Savjetovanje s javnošcu otvoreno je do 13. srpnja 2017. a zainteresirani do toga roka mogu svoje prijedloge, ideje i sugestije poslati na e mail adrese: [email protected]    

Opatija