Javno savjetovanje oko prijedloga proračuna Grada Opatije za 2017. i projekcije plana za 2018. i 2019.

Grad Opatija otvara 28. studenoga 2016. javno savjetovanje oko prijedloga proracuna Grada Opatije za narednu 2017. godinu te projekcija proracuna Grada Opatije za 2018 i 2019. godinu. Javno savjetovanje otvoreno je do 6. prosinca 2016. a svi zainteresirani svoje prijedloge mogu do toga roka poslati na email adresu: [email protected]. Prijedlozi na nacrt proracuna koji idu u smjeru povecanja odredene pozicije u proracunu u odnosu na predložene, moraju istovremeno sadržavati i prijedlog s koje pozicije u proracunu ce se sredstva umanjiti. Detaljne informacije oko prijedloga gradskog proracuna s projekcijama proracuna Grada Opatije za naredne dvije godine dostupne su u dokumentima  preko linkova u dnu teksta. Više informacija o prijedlogu proracuna Grada Opatije dostupno je u cjelovitim dokumentima preko linkova:   OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORACUNA GRADA OPATIJA ZA 2017. I PROJEKCIJE PLANA ZA 2018. i 2019. REKAPITULACIJA PRIJEDLOGA PRORACUNA 2017.-2019. OPCI DIO PRORACUN 2017. – 2019. POSEBNI DIO PRORACUNA 2017. – 2019.    

Opatija