Javno savjetovanje u svezi nacrta odluke o autotaksi prijevozu

Grad Opatija otvara javno savjetovanje s javnošcu u svezi nacrta Odluke o autotaksi prijevozu. Javno savjetovanje otvoreno je od 15. do 26. lipnja 2018. godine, a zainteresirani mogu svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe poslati do navedenog roka na e-mail adresu: [email protected]. Detaljnije informacije o nacrtu Odluke dostupne su u obrazloženju. Kraci rok javnog savjetovanja utvrden je radi cinjenice što se ova Odluka donosi na temelju Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, kojim je propisano da jedinica lokalne samouprave može donijeti propis kojim se utvrduje lokacije, opremljenost i nacin korištenja autotaksi stajališta (odredbe smo preuzeli iz Odluke koja je bila na snazi do donošenja novog Zakon),  te visinu naknade za izdavanje dozvole (Zakon je odredio najvišu naknadu za izdavanje dozvola).  

Opatija