Kalendar prikupljanja komunalnog otpada na području Grada Opatije

Kalendar prikupljanja komunalnog otpada na podrucju Grada Opatije možete pogledati OVDJE Drugi tjedni odvoz miješanog (nekorisnog) komunalnog otpada, koji se drži u sivim kantama ili vrecicama, obavlja se subotom na lokacijama navedenim u kalendaru. Detalje o zbrinjavanju i odvozu komunalnog otpada možete naci na web stranicama trgovackog društva KOMUNALAC d.o.o.  http://www.komunalac-opatija.hr/odvoz.html

Opatija