Ključne predložene izmjene i dopune UPU Opatija posljedica su usklađivanja s realnim potrebama građana i privrednika

Ključne predložene izmjene i dopune UPU Opatija posljedica su usklađivanja s realnim potrebama građana i privrednika

U uredu gradonacelnika održana je konferencija za medije na temu informiranja javnosti o konacnom prijedlogu izmjena i dopuna UPU naselja Opatija koji ce  se naci na dnevnom redu sljedece sjednice Gradskog vijeca Grada Opatije sazvane za 27. listopada o.g.   Više o temi  novinare su izvijestili gradonacelnik Ivo Dujmic, njegov zamjenik dr.sc. Emil Priskic, te procelnik gradskog UO za prostorno uredenje Zdenko Tupanjac. Gradonacelnik Dujmic uvodno je rekao da je ovom konacnom prijedlogu što ce se u petak naci na klupama pred vijecnicima Gradskog vijeca za odlucivanje, prethodila relativno duga procedura: u njegove izmjene i dopune krenulo se pocetkom 2016. godine. No, prije toga, podsjetio je da je UPU naselja Opatija donesen 2009. godine. Prve dopune zbile su se 2012. godine, da bi se onda prema odluci Gradskog vijeca iz bivšeg saziva u 2016. krenulo u predlaganje novih izmjena i dopuna UPU naselja Opatija. Provedeno je i savjetovanje s javnošcu, kao i javna rasprava oko predloženih izmjena i dopuna, prijedlog je onda dobio i „zeleno svjetlo“ resornog ministarstva (graditeljstva i prostornog uredenja) a cijela ta procedura trajala je oko godine dana. Prijedlog konacnih izmjena i dopuna UPU Opatija bio je gotov nešto malo prije održavanja lokalnih izbora na proljece 2017. no kako kaže gradonacelnik Dujmic, s upucivanjem u proceduru prema Gradskom vijecu pricekalo se da se lokalni izbori provedu kako bi se izbjegla nepotrebne interpretacije, pa je stoga gradonacelnik Dujmic, nakon izbora, 14. srpnja 2017. poslao konacni prijedlog izmjena i dopuna UPU Opatija predsjedniku Gradskog vijeca Opatije. „Prostorno planiranje je živ proces, jer se kontinuirano monitorira provedba prostorno-planskih dokumenata, ali i prate promjene kod potreba kako gradana, tako i turisticke privrede u gradu. K tome, Opatija ima i tu specificnost da je dobar dio gradskog podrucja pod zaštitom konzervatora, što dodatno utjece na procese i odluke u ovom resoru kada je u pitanju mijenjanje planova, tocnije njihova prilagodba realnom životu i potrebama“ komentirao je gradonacelnik Dujmic. Dodao je da su upravo to i bile kljucne smjernice kada se 2016. krenulo u izradu izmjena i dopuna UPU naselja Opatija: potrebe gradana i turistickog gospodarstva, kao i potreba da se u gradu omoguci realizacija javnih sadržaja. One su potom bile temom javnog savjetovanja, kao što je zainteresirana javnost priliku imala upoznati se s njima i ocitovati i tijekom javne rasprave.   Kljucne tocke izmjene i dopune UPU naselja Opatija su:   1.      rješavanje pitanja Jedrilicarskog kluba koje je višegodišnji neriješeni problem, 2.      rješavanje znacajnih gospodarskih tema prvenstveno gradnje novog objekta na lokaciji ex hotela Zagreb 3.  omoguciti izgradnju buduceg Doma zdravlja na nacin da se promjenom namjene sadašnjih zgrada u vlasništvu PGŽ poveca njihova tržišna vrijednost, 4.      rješavanje zahtjeva tvrtke Komunalac da se promjenom namjene i omogucavanjem nadogradnje etaže na zgradi „Vage“ poveca vrijednost nekretnine kako bi buduci investitor mogao obnoviti zapušteni objekt na samom ulazu u grad, 5.      ukidanje lokacije benzinske postaje na trgu Slatina omogucavanjem nove lokacije za izgradnju nove benzinske postaje kod Kuka, 6.      prenamjena zona iz Z1 u Z, prema kojoj zelena površina i dalje ostaje zelena površina (Z1 je oznacavalo uredenje javnog parka u šumi), 7.      osiguravanje nove lokacije za smještaj reciklažnog dvorišta što je zakonska obveza Grada i za što predstoji placanje visokih kazni ukoliko se reciklažno dvorište ne izgradi,   Sve ove izmjene bazirane su na održivom razvoju uz poštivanje cinjenice da je veci dio grada po zaštitom konzervatora. O ovom prijedlogu u petak ce raspravljati vijecnici Gradskog vijeca Grada Opatije.  

Opatija