Komunalac digitalizirao grobne planove groblja Liburnijskog područja

Komunalac digitalizirao grobne planove groblja Liburnijskog područja

Nakon opsežne pripreme Komunalac d.o.o. iz Jurdana, upravljac grobljima Liburnijskog kraja, završio je digitalizaciju planova groblja te omogucio gradanima uvid u podatke o mjestu i vremenu sahrane pokojnika. Nakon što je nabavljeno vodece informaticko rješenje Axiom Memento za upravljanje grobljima, realizirani su novi planovi groblja vektorizacijom ortofoto podloga, izvršena je migracija postojecih podataka, te je zapocela digitalizacija ukupne grobne arhive. Informaticko rješenje sadrži sve potrebne module za evidencije propisane zakonom, uredsko i financijsko poslovanje, GIS editor te mnoge druge funkcije. Sustav je baziran na GIS-u, omogucuje rad u uredu i na terenu, i služi kao poseban servis za gradane. Gradani imaju mogucnost dobivanja informacija pretraživanjem planova groblja prema osnovnim kriterijima, pri cemu je moguce utvrdivanje lokacije grobnog mjesta, osnovnih podataka o umrlim osobama, kao i pregled fotografija grobnog mjesta. Pristup tražilici moguc je preko web adrese: www.komunalac-opatija.hr. Sam pristup informacijama moguc je i na samoj lokaciji (groblju) koristeci smartphone web aplikaciju na istoj web adresi, pri cemu koristeci jedan od poznatih kriterija pretraživanja je moguce odredivanje trenutacne pozicije korisnika i prikaz tražene lokacije. Isti modul u skoroj buducnosti moci ce se koristiti za ugovaranje jednostavnijih usluga na groblju, poput zalijevanja i održavanja zelenila, te paljenja svijeca. Dnevne informacije o mjestu i vremenu sahrane pokojnika na Liburnijskom podrucju gradani takoder mogu pronaci na web stranici Komunalca.    

Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija