Konferencija za medije: osvrt gradonačelnika na prijedlog izmjena gradnje na trgu Slatina

Konferencija za medije: osvrt gradonačelnika na prijedlog izmjena gradnje na trgu Slatina

U uredu gradonacelnika Opatije održana je jutros konferencija za medije na temu “Informacija o završenim javnim raspravama oko predloženih izmjena i dopuna UPU Opatija i UPU Ika – Opric”. Na konferenciji su bili nazocni gradonacelnik Ivo Dujmic i procelnik UO za prostorno planiranje Grada Opatije Zdenko Tupanjac sa suradnicima.   Gradonacelnik Dujmic izvijestio je javnost da je po završetku javne rasprave pristiglo  ukupno 36 prijedloga gradana i 7 ocitovanja javnopravnih tijela.  Najviše zanimanja i nezadovoljstva gradana izazvao je prijedlog izmjena uvjeta gradnje na Trgu Slatina, te prijedlog povezivanja trga sa plažom Slatina. “Smatram kako je nezadovljstvo gradana opravdano. Slažem se da navedeni prijedlog nije dobar jer se prije svega narušava kvaliteta življenja ljudi u neposrednom okruženju. Takoder bi se tim prijedlogom sasvim sigurno nanijela šteta hotelima u susjedstvu Trga Slatina” komentirao je gradonacelnik Dujmic.      Jasna i slikovita komunikacija “Takav prijedlog uvršten je u izmijene i dopune plana na izriciti zahtjev vijecnika SDP-a i mog zamjenika gosp. Kirigina. Stoga me cudi izjava gosp. Kirigina da je problem u “nedostatku komunikacije”, jer je komunikacija sa moje strane od pocetka bila vrlo jasna i “slikovita”, te sam odmah stao u zaštitu tog prostora, buduci taj prijedlog nije dobar. Na slikovit sam nacin mome zamjeniku gospodinu Kiriginu pokušao objasniti da to što su oni zamislili nije izvedivo.  Rekao sam mu onako “po domaci”: “Fernando, zami kredu, hodi na Slatinu i nacrtaj po pode dvosmjernu cestu, nogostupe i sve te gradevine pa ceš videt da to tamo ne more stat”.  Isto tako podsjecam da su navedene izmjene i dopune UPU-a usvojene na GV-u te tek zatim upucene na javnu raspravu.   Jasno je kako se ovdje radi o stranackom interesu, te kako su racunali da im je trg Slatina jedan od izbornih aduta” navodi gradonacelnik Dujmic.         Interes gradana i održivi razvoj je prioritet “Kod sastavljanja navedenog prijedloga shvatio sam kako moji kolege i ja nemamo istu viziju razvoja i rada u interesu gradana. Nakon javne rasprave i sami gradani su mogli uvidjeti kakva bi se šteta napravila predloženim rješenjem te izmještanjem ulice M.Tita, kao i dopuštanjem visokog koeficijenta izgradnje sa izgradnjom neprimjereno visokih gradevina.     Moje mišljenje je da se uredenje Trga Slatina treba sagledati zajedno sa buducom izgradnjom novog hotela na prostoru bivšeg hotela Zagreb i obaveznog izmještanja benzinske crpke INA. Treba sacuvati zelene površine (park i fontanu), te oplemeniti prostor i trg novim zelenim površinama. Cesta M.Tita se ne treba izmještati, a sve javne manifestacije se ljeti, kao i do sada, mogu održavati na centralnom dijelu kupališta Slatina, koje je potrebno cim prije urediti. Interes gradana i održivi razvoj grada prioritet je pod svaku cijenu, te je ovo stoga i jedan od projekata na kojima su se vec ranije moja razmišljanja, vizija i rad za interes gradana poceli razilaziti sa interesima bivše stranke.       U cilju zaštite interesa gradana ali i Grada kao institucije, uputio sam pisani dopis Upravnom odjelu za prostorno uredenje, sa naputkom kako ne smije postupiti po prijedlogu kojeg je dobio od Odbora Gradskog vijeca za prostorno uredenje, planiranje i zaštitu okoliša od dana 13.02.2017.god.   Na kraju napominjem kako u ovoj fazi postupka strucni izradivac plana u suradnji sa Upravnim odjelom treba izraditi Izvješce o provedenoj javnoj raspravi i dostaviti Nacrt konacnog prijedloga izmjena i dopuna prostornog plana” zakljucio je gradonacelnik Dujmic.

Opatija