Konferencija za medije – regulacija koeficijenata u Dječjem vrtiću Opatija

Konferencija za medije – regulacija koeficijenata u Dječjem vrtiću Opatija

Tema današnje konferencije za medije, koju je gradonacelnik održao u svom uredu, bila je regulacija koeficijenata u Djecjem vrticu Opatija. Gradonacelnik je obracanje medijima zapoceo objašnjenjem da se u ovoj stvari ne radi o predizbornim aktivnostima nego o predmetu Kolektivnog ugovora. Grad Opatija vodi kolektivne pregovore sa Sindikatima gradske uprave i gradskih ustanova, uvažavajuci rješenja koja su na obostrano zadovoljstvo ali i u skladu sa gospodarskim kretanjima. Temeljnim kolektivnim ugovorom za zaposlene u ustanovama Grada Opatije, iz 2012. godine, koji se odnosi i na Djecji vrtic, gradonacelnik je prvi put pisano uvrstivši u kolektivni ugovor utvrdio da postoji zaostajanje placa djelatnika Djecjeg vrtica na usporedivim radnim mjestima u gradskoj upravi. Uvažavajuci ugovorene obveze krajem 2012. godine postignut je sporazum o osnovici za place na nacin da je osnovica za djelatnike gradske uprave, JVP i Festivala Opatija bila manja 3%, a kako bi place u Djecjem vrticu i Gradskoj knjižnici ostale na istoj razini. Bez obzira na gospodarsku krizu, 2013., 2014. i 2015. godine, moralo se ujednaciti prihodovnu i rashodovnu stranu proracuna da bi se zadržao standard gradana i udovoljilo raznim zahtjevima tokom godina, iz kojeg razloga su se Sindikati usuglasili oko nastavka umanjenja place koje je trajalo 3 godine, kako bi place u Djecjem vrticu i Gradskoj knjižnici ostale jednake. Gradonacelnik je naglasio kako nije bilo moguce u tom periodu povecati place u Djecjem vrticu, ali one se tada nisu ni smanjile. U 2016. godini kada su se popravili uvjeti, nema više potrebe za umanjenjem place te je u gradskoj upravi, Festivalu i JVP vracena na iznos prije umanjenja, a u Vrticu se uvecava za 5%. Podsjetio je i na umanjenje dnevnice u istom razdoblju, za što je procijenjeno da više nema potrebe te je ove dane vracena na iznos koji predvida zakon.  Pregovarajuci o Aneksima Kolektivnih ugovora, kada se pripremao proracun za 2017. godinu, gradonacelnik je istaknuo da se tada nije znalo konacne stavove Vlade i ishod poreznih reformi koje su se spremale, govorilo se o gubitku dijela poreznih prihoda, a prema procjenama potencijalni gubitak Grada Opatije mogao bi iznositi oko 6 milijuna kuna i to na ime poreza i prireza oko 5 milijuna kuna a ukidanjem poreza na tvrtku oko 1,1 milijuna kuna. Sa kompenzacijskim mjerama države ukoliko ih provede, procjenjuje se da se radi o gubitku od 1,5 i 2 milijuna kuna. Stoga je, prilikom pregovaranja Sindikatima Vrtica receno da je potrebno vidjeti na koji nacin ce se vršiti punjenje proracuna, u odnosu na što ce se izvršavati preuzete obveze iz Kolektivnog ugovora. Povod nedavno održanog sastanka u Vrticu je problem odnosa koeficijenata za obracun place na pojedinim radnim mjestima unutar ustanove. Gradonacelnik je sa pripadnicima dva Sindikata koji djeluju u Vrticu (s time da 1/3 radnika nije u Sindikatu) dogovorio da svaka od strana Kolektivnog ugovora odraditi svoj dio posla. Djelatnici vrtica moraju sagledati razliku izmedu pojedinih skupina radnih mjesta (pored odgojitelja u Vrticu rade i drugi strucni djelatnici, medicinska sestra, pedagog, psiholog, racunovodstveni radnici i ostali)  te usuglasiti prijedlog novih koeficijenata s kojim ce biti zadovoljne sve skupine radnika. Zadaca je ravnatelja da prikupi sve prijedloge i jedinstveni, usuglašeni uputi Upravnom vijecu radi donošenja novog akta. Gradonacelnik je naglasio da se procedura donošenja akta mora poštivati a na Gradu je da potom sagleda prijedlog u financijskom smislu. Predvidanja idu u smjeru da ce tekuca godina nadmašiti rekordnu u turistickom smislu 2016. godinu, ne bi trebalo biti problema sa ostvarivanjem proracunskih prihoda pa tako ni sa poštivanjem preuzetih obveza iz Kolektivnog ugovora. Da bi gradonacelnik ostvario zakonsku obvezu uravnoteženog proracuna, nema mjesta srljanju, kako sam kaže. Gradonacelnik se zakljucno još jednom osvrnuo na zajednicke dogovore izmedu Grada i svih Sindikata potpisnika, jer bi narušavanje ravnoteže kojoj se teži u pregovaranju moglo izazvati lancanu reakciju drugih korisnika prava Kolektivnih ugovora. Lokalni izbori nisu povod za rješavanje koeficijenata u Vrticu vec vidi problem u dezinformiranosti .  Usputno je spomenut velik angažman Grada, kada je prilikom upisa u Vrtic receno da se pojavio problem nemogucnosti upisa neke djece, promptno je osiguran dodatan prostor u školi Veprinac, s svom potrebnom opremom i novozaposlenim radnicima. Ta situacija je pozitivno riješena bez “hvalisanja” u novinama. Izgradnjom novog vrtica ovih problema nece biti, a naravno bit ce i novih zapošljavanja.    

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija