Konstituirana VMO Pobri, Veprinac – Učka i Poljane

Jucer su konstituirana Vijeca mjesnih odbora Pobri, Veprinac – Ucka i Poljane. Za predsjednika Vijeca mjesnog Pobri izabran je Aleksandar Vignjevic (SDP-HSU), a clanovi su VMO-a Sindi – Ann Krbavac (HDZ), Vilim Simone, Ivan Zimmermann i Boris Golubovic (Lista grupe biraca, nositelj Vilim Simone) te Darko Varljen i Danko Žitinic (SDP – HSU). Za predsjednicu Vijeca mjesnog Veprinac – Ucka izabrabna je Zorica Sergo dok su clanovi VMO-a Vladimir Bošnjak (IDS), Dalibor Brubnjak, Goran Hibler, Tatjana Puž, Luciano Blaženic (Lista grupe biraca, nositeljica Zorica Sergo) i Rajko Ukic (SDP-NS.) Za predsjednika Vijeca mjesnog odbora Poljane izabran je Dalibor Klanjac, a clanovi su VMO-a Vanda Žiganto Ban, Patricia Rumac, Silvija Blažic, Bruno Belasic, Dragan Kusturin (Lista grupe biraca, nositelj Dalibor Klanjac) i Damir Zrinšcak (SDP-UK).

Opatija