Konstituirano Vijeće Mjesnog odbora Oprić

U cetvrtak 14. sijecnja 2016. godine održana je konstituirajuca sjednica Vijeca mjesnog odbora Opric. Za predsjednika Vijeca izabran je Josip Mišcenic.

Opatija