Kreće isplata pomoći umirovljenicima

Pravo na novcanu pomoc imaju umirovljenici s prebivalištem na podrucju Grada Opatije cija mirovina iznosi 1.300 kuna i manje. Korisnicima ce se isplacivati pomoc u visini od 300 kuna mjesecno, a do sada se prijavilo cetrdesetak korisnika. Za dodatne obavijesti gradani se mogu obratiti na broj telefona 680-142.

Opatija