Krenulo rješavanje problema garaža

Banka je izrazila spremnost za pružanje logisticke potpore u realizaciji navedenih projekata. Nakon dobivanja pisma namjere Banke, definirat ce se konkretni oblici suradnje.

Opatija