Lido dobilo koncesionara

Lido dobilo koncesionara

Grad Opatija predao je održavanje plaže Lido i Angiolina novom koncesionaru, preciznije zajednici ponuditelja koju sastavljaju TD Bevanda Lido d.o.o. , TD Bevanda d.o.o. i TD Projekt zapad d.o.o. s kojima je prethodno temeljem odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaža Lido i Angiolina, Primorsko-goranska županija sklopila ugovor o koncesiji na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže Lido i Angiolina u Opatiji. Ista ova situacija realno mogla se razriješiti još prije dvije godine, kada je i pokrenuta procedura davanja u  koncesiju ovog kupališta; no,  zbog raznih opstrukcija koje su pratile situaciju koncesioniranja Lida, to je vrijeme izgubljeno. Gradonacelnik Ivo Dujmic konstatira kako je sada bitno okrenuti se buducnosti i novim smjerovima razvoja grada koji je neminovno zapoceo.

Opatija