Lokacije za kontejnere u Rakovčevoj odobrene

Lokacije za kontejnere u Rakovčevoj odobrene

Gradonacelnik  Ivo Dujmic i njegov zamjenik Fernando Kirigin obišli su u  pratnji voditelja Tehnicke službe Vjeke Osojnaka „GPC Slatina“ gdje je koncesionar poceo s radovima na drugom katu gradevine u kojoj je garaža, te su ovom prilikom pogledali i tri lokacije koje je MO Vasanska sugerirao za pozicioniranje kontejnera za razvrstavanje otpada u Rakovcevoj ulici. Predložene lokacije ocijenjene su odgovarajucima te je gradskom UO za komunalni sustav naloženo da krene s pripremama i preuredenjem površina za spomenutu namjenu.

Opatija