More u Iki je izvrsne kakvoće

  More na kupalištima u Iki je izvrsne kakvoce, prema posljednjim rezultatima ispitivanja kakvoce mora koje je proveo Nastavni zavod za javno zdravstvo, a prema dojavi kupaca o ponavljanom pojavljivanju vidljivog onecišcenja mora u obliku pjene. Uzorkovanje su 02.07.2019. godine proveli djelatnici NZZJZ PGŽ Ispostava Opatija u pratnji opatijskog komunalnog redara. Uzorkovana su cetiri uzorka, a lokacije uzorkovanja oznacene su crnim tockama na slici. Osim mikrobioloških rezultata spomenutih uzoraka u TABLICI u prilogu su i rezultati kakvoce mora tocaka uzorkovani dan ranije (1.07.2019. godine) u redovitom monitoringu.

Opatija