NA KOLEGIJU GRADONAČELNIKA O GODIŠNJEM IZVJEŠĆU O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZA 2013.GODINU

Na danas održanom kolegiju gradonacelnika i zamjenika sa procelnicima, raspravljalo se o izvršenju Proracuna Grada Opatije za 2013. koje pokazuje da je Grad Opatija u 2013. poslovao pozitivno te da je Proracun bio stabilan i likvidan. Takoder izvršenje ukazuje da se kod izvršavanja Proracuna vodilo racuna o namjenskom i odgovornom trošenju rashoda buduci su se isti izvršavali u okviru planiranih iznosa. Bez obzira što možemo biti izuzetno zadovoljni, receno je na kolegiju,  podacima o ostvarenju Proracuna za 2013. i nadalje je potrebna racionalnost i odgovornost u raspolaganju sredstvima Proracuna, posebice vodeci racuna o planiranim i ostvarenim proracunskim prihodima, buduci je vrlo teško predvidjeti daljnji razvoj gospodarske situacije u zemlji i njenog odraza na gospodarske prilike u Gradu. Uzmajuci u obzir upravo zapocete investicije, vjerujemo da ce i Proracun za 2014. biti ostvaren jednako uspješno pod uvjetom da se rashodi proracuna i nadalje odgovorno i svrhovito planiraju i realiziraju.

Opatija