NAJAVA : ANKETIRANJE GRAĐANA U SKLOPU PROJEKTA E-ŽUPANIJA

Obavještavamo stanovništvo, da ce se u razdoblju od 01 kolovoza do 20. rujna 2014. godine za potrebe projekta e-Županija, obavljati anketiranje stanovnika dijelova Opatije, uglavnom mjesta u zaledu,  koje je nužno u svrhu dobivanja uvida u stvarno stanje postojece telekomunikacijske usluge, a u  sklopu  realizacije projekta e-Županija u koji se Grad Opatija ukljucio  temeljem odluke Gradskog vijeca. Anketiranje ce provoditi clanovi udruge Žmergo iz Opatije kao i stipendisti Grada Opatije koji ce imati pisana ovlaštenja. Imajuci u vidu ceste ponude raznih teleoperatera koji dolaze nuditi svoje usluge i  time potencijalno  narušavaju privatnost, molimo za razumijevanje, u ovom slucaju gdje je anketiranje nužno radi kvalitetne i uspješne provedbe projekta.  Sama anketa sastoji se od 11 pitanja na koja su ponudena više raznih odgovora, te anketiranje ne bi trebalo trajati više od 10-ak minuta. Nadamo se da ce gradani, kroz provedbu ankete, aktivno sudjelovati u ovom projektu koji nam svima donosi bolju i kvalitetniju buducnost, na cemu im se unaprijed zahvaljujemo   GRAD OPATIJA DIO PROJEKTA E-ŽUPANIJA Projekt e-Županija usmjeren je ka razvoju elektronicke komunikacijske mreže širokog pojasa te omogucavanju pristupa razlicitim e-usluga gradanima i institucijama u “Informatickom oblaku“ Primorsko-goranske županije. Projekt omogucuje povezivanje na Internet s velikom brzinom prijenosa podataka (tzv. širokopojasni pristup Internetu) i na rijetko naseljenim podrucjima za koja ne postoji ekonomski interes operatora za izgradnju širokopojasnih mreža. Brzi pristup Internetu je nešto što je i Europska unija prepoznala i želi u svim svojim regijama uvesti kao infrastrukturu koja ce omoguciti uravnotežen i brži regionalni i ekonomski razvoj. Cilj je do 2020. godine na cijelom podrucju Europske unije osigurati brzi pristup Internetu i tako svim gradanima omoguciti iste uvjete, buduci da najnovije širokopojasne usluge (poput ucenja ili rada na daljinu, elektronickog zdravstva, usluge eUprave i svega onoga što ce na neki nacin poboljšati uvjete života) zahtijevaju odgovarajuce brzine prijenosa podataka koje je moguce ostvariti tek uz pomoc svjetlovodne pristupne infrastrukture i odgovarajucih tehnologija nove generacije. Plan je da se do 2020. godine u svim domovima i uredima omoguci brzina Interneta od minimalno 30Mbit/s, te ostvarenje 50% prekrivenosti širokopojasnim pristupom brzine 100Mbit/s (ultrabrzi pristup). Vecom brzinom omoguceno je pružanje novih, bržih i boljih usluga koje mogu gradanima dugorocno unaprijediti kvalitetu života. Uz gradane, kao krajnje korisnike, na širokopojasne mreže bit ce povezane državne institucije, lokalne uprave i samouprave. Samim fizickim povezivanjem ostvaruje se mreža koja olakšava dijeljenje podataka te promptnije rješavanje zahtjeva koji su da sada zahtijevali dostavu papirologije.

Opatija