NAJAVLJEN INVESTICIJSKI CIKLUS U SUSTAV VODOVODA I KANALIZACIJE

Na konferenciji su bili nazocni gradonacelnik Opatije Ivo Dujmic, direktor tvrtke Komunalac  Ervino Mrak, procelnik UO za komunalni sustav i zaštitu okoliša Miljenko Ujcic i direktor sektora razvoja u tvrtki Komunalac  Miodrag Šarac. Od listopada krecu radovi na vecini projekata koje su danas prezentirani novinarima u okviru nastavka radova na izgradnji sanitarne kanalizacije.  Na podrucju Opatije u 2012. završava jedan ciklus ulaganja u izgradnju sanitarne kanalizacije i istovremeno pocinje naredni koji ce se realizirati od konca ove godine do 2014. Vrijednost radova koji završavaju ove godine iznosi 87,8 milijuna kuna. Novi ciklus ulaganja  ukupno ce iznositi 79,8 milijuna kuna, naveo je uvodno gradonacelnik Ivo Dujmic. Predvidena je tako izrada projektne dokumentacije za II. stupanj procišcavanja otpadnih voda Centralnog uredaja za procišcavanje otpadnih voda, cija se vrijednost procjenjuje na 2,5 milijuna kuna. Slijede radovi na vodoopskrbi i sanitarnoj kanalizaciji Poljana, III. faza koja obuhvaca izgradnju kolektora,  a njihova vrijednost iznosi 15,2 milijuna kuna. Potom, slijede radovi na izgradnji kolektora stambenih objekata u okviru II.faze  na vodoopskrbi i sanitarnoj kanalizaciji Antica, Dobreca, Krasa, vrijedni 10 milijuna kuna. Predvideni su i radovi na vodoopskrbi i sanitarnoj kanalizaciji Školareva, Oprica i Konjskog od kojih se na Opatiju odnosi  vrijednosti od 14 milijuna kuna. U cilju smanjenja gubitaka vode, krenut ce se i u rekonstrukciju vodoopskrbnog transportnog cjevovoda , što je investicija vrijedna 9 milijuna kuna, a osigurava i mogucnost kvalitetnije vodoopskrbe iz vlastitih izvora. Planirana je i rekonstrukcija vodospreme i CS Opatija II. koja inace snabdijeva centar grada, a vrijednost ovih radova je 4,5 milijuna kuna. Nastavljaju se i radovi na izgradnji sanitarne kanalizacije naselja Pobri, vrijedni 11 milijuna kuna. Ljetošnje iskustvo Istre sa nedostatkom pitke vode ukazalo je na važnost postojanja vlastitih  izvora pitke vode, a kako Opatija ima podzemnih voda, nastavljaju se istražni radovi na  podrucju Kolavica i sliva potoka Vrutki, kako bi se osigurale nove koliclne vlastite vode za pice. Ukupna vrijednost ovih vodoistražnih radova izvorišta Kristal je 3,5 milijuna kuna.   Krenut ce se i u sanaciju poklopaca na šahtama na Novoj cesti u vrijednosti od milijun kuna na podrucju Opatije. Radovi ce se inace izvoditi na potezu od Medveje do Kuka, a na podrucju Opatije zapocinju 1.listopada. Veci broj poklopaca šahti ce se ukloniti dok ce se  dio poklopaca koji ostaju sanirati, a s predstavnicima Hrvatskih cesta pregovara se o kasnijem  asfaltiranju dijela prometnice. Investitor navedenih radova je komunalno društvo Komunalac. Karakteristika novih ulaganja je da ce se odvijati po povoljnijim uvjetima, buduci su u ovom slucaju postojali vec pripremljeni projekti , te ce se iz više izvora –  države, resornih ministarstava, odnosno preko Hrvatskih voda  osiguravati 90 posto bespovratnih sredstava, a preostalih 10 posto bit ce obveza jedinica lokalne samouprave, odnosno komunalnog društva. Zbog svih ovih brojnih i opsežnih radova, ocekuje se da ce funkcioniranje prometa biti otežano pa je upucena molba gradanima da imaju strpljenja i razumijevanja tijekom izvodenja spomenutih radova na  obnavljaju komunalne infrastrukturne mreže, bitne za funkioniranje grada. Gradonacelnik Dujmic naveo je i da se radi na pripremi kako bi Komunalac mogao gradanima omoguciti obrocnu otplatu prikljucaka nužnih za spajanje na sekundarnu kanalizacijsku mrežu, jer sada kada postoji transportna cijev, treba omoguciti da se objekti i spoje na nju.  Osvrnuvši se i na aktualni trenutak u gospodarenju otpadom, naveo je kako bitno edukacijom u raspolaganju otpadom  gradane pripremiti na nužnost selektiranja otpada.  

Opatija