Nastava počinje 2. rujna

U opatijskoj osnovnoj školi i svim srednjim školama nastava pocinje u ponedjeljak, 2. rujna 2013. godine prema sljedecem rasporedu:   Osnovna škola “Rikard Katalinic Jeretov” Maticna zgrada: Ucenici od IV. – VIII. razreda 08:00 h (3 sata s razrednicima/cama po 35 minuta). Zgrada Volosko: Ucenici 2. i 3. razrednih odjela u 08:00 h – 3 školska sata s razrednicama po 35 minuta i dogovor o pocetku sutrašnjeg nastavnog dana. PROGRAM PRIJEMA PRVAŠA, Zgrada Volosko, 18:00 h – Upoznavanje s razrednicama i odlazak u ucionice. U slucaju lošeg vremena prijem se organizira u prizemlju zgrade (PB). Produženi boravak za ucenike od I.-IV. zapocinje s radom 4. rujna. Podrucne škole: Icici: 8.00 h – 3 sata s razrednicima po 35 minuta PRIJEM PRVAŠA uz program – u 16.30 sati Veprinac: 8.00 h – 3 sata s razrednicima po 35 minuta PRIJEM PRVAŠA u 10.00 h Produženi boravak pocinje 4. rujna.   Gimnazija Eugena Kumicica Opatija Nastava pocinje u 8.00 sati. Ucenici ce dobiti uputstva za rad i raspored sati. Ucenici 1. razreda sa sobom moraju donijeti upisnicu. Prvi dan nece se održati nastava zbog pocetka održavanja jesenskog roka državne mature.   Hotelijersko-turisticka škola Opatija Nastava u popodnevnoj smjeni – zapocinje u 14.00 sati. Ucenici 1. razreda sa sobom moraju donijeti upisnicu.   Ugostiteljska škola Opatija 1. razredi – nastava pocinje u 8.00 sati 2. razredi – nastava pocinje u 9.30 sati 3. i 4. razredi – nastava pocinje u 10.15 sati Ucenici 1. razreda sa sobom moraju donijeti upisnicu.   Obrtnicka škola Opatija 1. razredi – primanje ucenika u 12.30 sati 2., 3. i 4. razredi – nastava pocinje u 13.00 sati Ucenici 1. razreda sa sobom moraju donijeti upisnicu.  

Opatija