Nastup grupe 4 33 kod predsjednika Josipovića

Nastup grupe 4 33 kod predsjednika Josipovića

U Ured predsjednika RH Ive Josipovica održan je 23. veljace o.g. Okrugli stol na temu Kulturna suradnja medu gradovima u kontekstu EU. Prije pocetka rasprave, nazocnima su se predstavile prigodnim nastupom clanice opatijske grupe 4 33. Na skupu su predstavnici gradova, gradskih i kulturnih institucija raspravljali o suradnji s europskim gradovima, intenzivnijem ukljucivanju na kulturnu scenu Europske unije, korištenju EU fondova, ali i boljoj medusobnoj suradnji gradova na kulturnom planu unutar Republike Hrvatske.

Opatija