Nataša Babić imenovana v.d. ravnateljicom Hrvatskog muzeja turizma

Nataša Babić imenovana v.d. ravnateljicom Hrvatskog muzeja turizma

Ministar kulture RH potvrdio je Natašu Babic, dosadašnju kustosicu, za v.d. ravnateljicu Hrvatskog muzeja turizma (HMT). Time nije uvažio mišljenje gradonacelnika Opatije koji je bio stava da se na mjestu ravnateljice potvrdi dosadašnja ravnateljica HMT-a Katarina Mažuran Jurešic, ali kao vršiteljica dužnosti, na rok do godine dana koliko zakon to dozvoljava.

Opatija