Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora u sportskoj dvorani Marino Cvetković

Na temelju Odluke br. 1/16 o davanju u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Društva od 14.10.2016. g, direktor OPATIJA 21 d.o.o. Opatija raspisuje   N A T J E C A J ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA U SPORTSKOJ DVORANI “MARINO CVETKOVIC” U OPATIJI     Tekst natjecaja

Opatija