Natječaj za prodaju nekretnine u Iki

Grad Opatija je 14. svibnja 2020. objavio Javni natjecaj za prodaju nekretnine u Iki, u Primorskoj ulici broj 11, oznacene kao k.c. 818/1, u naravi dvorište, izgradeno zemljište, poslovna zgrada i dvorišna zgrada ukupne površine 3097 m2, upisana u zk.ul. 1328 k.o. Ika-Opric. Rijec je o nekretnini u kojoj se nalazi poslovni prostor salona namještaja  „2MD“. Predmetna se nekretnina nalazi u zoni namjene M2, mješovita namjena pretežno poslovna (osim stanovanja) koja pruža mogucnost širokog spektra poslovnih sadržaja ( gradevine poslovne, ugostiteljsko-turisticke, zabavne, sportske, rekreacijske, trgovacke, uslužne, društvene i dr. namjene). Zgrada je energetskog razreda C. Pocetna je cijena 9.066.097,50 kuna, a jamcevina 906.609,75 kuna. Ponude sa prilozima dostavljaju se u roku od 60 dana od dana objave, putem pošte ili osobno u zatvorenoj omotnici na adresu: Grad Opatija, Opatija, M.Tita 3, sa naznakom “NATJECAJ ZA PRODAJU NEKRETNA  OD 14.05.2020. GODINE- NE OTVARATI”. Više informacija o nekretnini i uvjetima javnog natjecaja pogledajte na poveznici: NATJECAJ

Opatija