Nove mjere pomoći gospodarstvenicima

Potaknut uvodenjem novih protuepidemijskih mjera Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske koje stupaju na snagu sutra Gradonacelnik je strucnim službama izdao nalog za formiranje paketa mjera pomoci poduzetnicima koji temeljem Odluke Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske moraju obustaviti svoju gospodarsku djelatnost, kako bi im olakšao opstanak gospodarske aktivnosti nakon proteka protuepidemijskih mjera. Predložene mjere namijenjene su onima koji svoju gospodarsku djelatnost moraju obustaviti u mjesecu prosincu 2020. godine temeljem  Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske. Razdoblje važenja mjera je od 01. do 31.12. 2020. godine, a kasnije ce se situacije sagledavati obzirom na razvoj epidemije i daljnje protuepidemijske mjere. Gradonacelnik je predložio donošenje sljedecih odluka koje ce uputiti na iducu sjednicu Gradskog vijeca: 1) Odluka o izmjeni Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasnickog dijela poslovnog prostora – predlaže se oslobodenje od obveze placanja zakupnine za zakupnike poslovnih prostora Grada Opatije cija je gospodarska djelatnost obustavljena temeljem odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske za prosinac 2020. godine i 2) Odluka o oslobodenju od obveze placanja komunalne naknade za poslovni prostor i gradevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti za vrijeme trajanja epidemije COVID-19 virusom te protuepidemijskih mjera – predlaže se oslobodenje od obveze placanja komunalne naknade za one poduzetnika koji su svoju poslovnu djelatnost dužni obustaviti temeljem odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske za prosinac 2020. godine. Gradonacelnik ce takoder donijeti i Odluku o oslobodenju od placanja obveza za korištenje javnih površina za prosinac 2020. godine, takoder za poduzetnike koji su svoju gospodarsku djelatnost dužni obustaviti temeljem odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske za prosinac 2020. godine. Po pitanju spomenicke rente još nije moguce donositi nikakve mjere dok se ne donese odluka nadležnog ministarstva.  

Opatija