NOVE URE NA ZVONICIMA CRKVE SV. ANA U VOLOSKOM

NOVE URE NA ZVONICIMA CRKVE SV. ANA U VOLOSKOM

Danas su se na procelju crkve Sv. Ane u Voloskom na zvonicima postavljale ure, po jedna na svakom. Gradonacelnik Opatije Ivo Dujmic i predsjednik Gradskog vijeca O'Brien Sclaunich posjetili su župnika Voloskog vlc. Petra Belanica te pratili kako napreduju radovi na postavljanju satova na crkvi. Nabavku ovih satova su osigurali  Grad Opatija i MO Volosko u suradnji sa župnikom vlc. Belanicem.

Opatija