Novi vozni red Autotroleja

KD Autotrolej je od ponedjeljka, 21. rujna 2020. godine, uveo nove vozne redove na županijskim linijama, koje su dobrim dijelom uskladene s potrebama smjenske nastave osnovnoškolaca i srednjoškolaca na opatijskom podrucju. Linije 32 32A_JESEN 2020. Linije 34_37_JESEN 2020. Linija 35_JESEN 2020.  

Opatija