Novi život stoljetne pinije

Nakon što su stručnjaci zagrebačkog Šumarskog fakulteta utvrdili da stoljetnoj piniji na Slatini nema spasa Grad Opatija, prema prijedlogu partnera, profesora s Akademije primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci – Darije Žmak Kunić i Sanjina Kunića, kreće u projekt „Novi život stoljetne pinije“. Djeca opatijske OŠ “R.K. Jeretov” će, u suradnji sa studentima i profesorima Akademije primijenjenih umjetnosti u Rijeci i znanstvenicima Prirodoslovnog muzeja izraditi kućice za ptice, kukce i šišmiše koje će biti postavljene po gradu, na mjestima u skladu s preporukom prirodoslovne struke, a i naučiti nešto novo o životu tih životinja.

– Na ideju smo došli i kao umjetnici i kao građani Opatije koji su iznimno vezani uz svoju baštinu i ljepotu zelenih površina. Slijedeći primjere dobre prakse drugih zemalja želimo reciklirati postojeći materijal i stvoriti novu vrijednost, drvo pinije u drugom obliku, kroz kreativne ideje vratiti građanima, istaknula je Darija Žmak Kunić, nositeljica novog kolegija na Akademiji primijenjenih umjetnosti naziva “Ekološka skulptura i objekt” kroz koji će se cijeli projekt i provoditi.

–  Budući da su opatijski građani s pravom vrlo osjetljivi na bilo kakvo rušenje i smanjivanje zelenih površina u našem gradu, stoljetnu piniju na ovaj način želimo vratiti građanima i od njenog drva stvoriti kreativne uporabne predmete. Zahvaljujem svim partnerima u ovom projektu na odazivu kreativnoj akciji u koju će se uključiti i djeca opatijske osnovne škole, što me osobito veseli. Djelatnici Parkova će idućega tjedna srušiti piniju. Dogovoren je prijevoz i sušenje drvne građe u Pilani Mrkopalj, pogonu Drvenjače Fužine d.d., direktor koje Branko Liker je velikodušno ponudio sušenje debla obaviti bez naknade i na tome mu zahvaljujem, kazao je gradonačelnik Fernando Kirigin na konferenciji za novinare.

– Inicijative raznih udruga civilnog društva kako pomoći bioraznolikosti su sve češće. Projektom želimo pomoći boljitku kukaca, pčela, šišmiša i ptica u urbanim i manje urbanim područjima. Mapiranjem prostora ćemo zaključiti na koje lokacije treba postaviti hranilišta, gnijezdilišta ili prenoćišta, naglasila je ravnateljica riječkog Prirodoslovnog muzeja Željka Modrić Surina.

–  Opatijska se osnovna škola vrlo rado priključila projektu u kojem će sudjelovati učenici od 1. do 5. razreda, a provodit će se kroz izvannastavne aktivnosti. Želimo da naša djeca izrastu u odgovorne odrasle osobe koje poštuju svoje okruženje i prirodu, rekla je ravnateljica škole Milana Međimorec.

Nakon rušenja pinije najavljenog za početak idućeg tjedna, djelatnici Parkova će na istom mjestu posaditi drugo odgovarajuće stablo pinije.

Fotogalerija
Opatija