O B A V I J E S T o otvorenoj zemljišnoj knjizi za katastarsku općinu Ičići

O B A V I J E S T o otvorenoj zemljišnoj knjizi za katastarsku općinu Ičići

Dana 31.03.2017. godine u ,,Narodnim novinama“ broj 29/2017 je objavljen oglas da je obnovljena (novoosnovana) zemljišna knjiga za katastarsku opcinu Icici otvorena na temelju Odluke predsjednika suda po brojem 13 Su-461/15 od 22. veljace 2017. godine te se pozivaju svi zainteresirani koji imaju pravni interes da u radno vrijeme Zemljišnoknjižnog odjela Opcinskog suda u Rijeci, Stalne službe u Opatiji, Maršala Tita 3, izvrše uvid u novoosnovanu zemljišnu knjigu.             Danom otvaranja novoosnovane zemljišne knjige otvara se postupak ispravlja upisa u njoj (ispravni postupak) pa sve osobe koje smatraju da bi trebalo u tu knjigu upisati nešto što nije upisano ili da bi trebao izmijeniti, nadopuniti ili izbrisati neki upis ili njegov prvenstveni red, pozivaju se da stave zemljišnoknjižnom sudu svoje prijave prijedloga za upise, odnosno prigovore postojecim upisima ili njihovom prvenstvenom redu najkasnije u roku tri mjeseca racunajuci od dana objave oglasa (rok za ispravak)   http://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8212255.html  

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija