O B A V I J E S T obveznicima plaćanja komunalne naknade

Iako su rokovi placanja komunalne naknade svakom obvezniku utvrdeni rješenjem o komunalnoj naknadi i nisu se mijenjali u odnosu na ranije godine ,a buduci da uplatnice ne sadrže rokove  dospijeca vec samo razdoblje za koje se obveza placa, radi dodatnog informiranja u nastavku donosimo pregled dospijeca mjesecnih iznosa komunalne naknade : Za sve prostore za  koje je predvideno mjesecno placanje i dostavljeno 12 uplatnica rok dospijeca po svakoj uplatnici je 15. u mjesecu za tekuci mjesec.   Za sve prostore za  koje je predvideno cetveromjesecno placanje i dostavljene 3 uplatnice dospijeca za razdoblja po uplatnicama su :  –          uplatnica za 1.-4. mjesec je 31.03. –          uplatnica za 5.-8. mjesec je 30.07. –          uplatnica za 9.-12. mjesec je 30.10.              Za sve prostore za  koje je predvideno polugodišnje placanje i dostavljene 2 uplatnice dospijeca za razdoblja po uplatnicama su : –          1.-6. mjesec je 31.05. –          7.-12. mjesec je 30.10.              Za sve prostore za  koje je predvideno godišnje placanje (garaže) i dostavljena 1 uplatnica dospijece iste je 30.06.    Izuzetno,a s obzirom da su uplatnice dostavljene pocetkom veljace 2012., obveze za 01. i 02. mjesec 2012. godine dospijevaju 29.02.2012. godine što se prvenstveno odnosi na prostore za koje se komunalna naknada placa mjesecno odnosno za koje je dostavljeno 12 uplatnica.   Pored uplatnica , pošiljke koju se upucene  sadrže i opomenu u slucaju da nisu podmirene sve obveze iz proteklih godina kao i uplatnicu sa obracunatim kamatama u slucaju da su obveze u prethodnoj godini placene sa zakašnjenjem.. Buduci da su u odredenom broju slucajeva kamate(dug) obracunate u niskom iznosu, kako obveznici ne bi placali dodatne troškove provizije, obavještavamo se kamate (dug) mogu uplatiti zajedno sa prvom obvezom koja dospijeva za 2012.godinu na nacin da isnos kamata(duga) pribroji obvezi za prvo dospijelo razdoblje. Uvažavajuci u potpunosti tešku situaciju u kojoj se vecina stanovništva i gospodarskih subjakata nalazi Grad je u obvezi obracunavati zatezne kamate na zakašnjela placanja  temeljem zakonskih odredbi  za što je podložan je nadzoru Državne revizije. Takoder radi jedinstvene obrade podataka za preko 6.000 obveznika svi dopisi koji sadrže opomenu (dug ili kamate) imaju isti sadržaj bez obzira na visinu obracunatih kamata ili visinu duga iz ranijih godina što se u ovom trenutku nije moglo drugacije pripremiti. Buduci da se ove godine po prvi puta prešlo na novi nacin dostave uplatnica i obrade podataka moguce su se pri tome odredene pogreške te pozivamo sve obveznike placanja da u slucaju bilo kakvih nejasnoca, u slucaju da nisu zaprimili pošiljku sa uplatnicama za 2012. godinu kao i u slucaju da imaju odredene sugestije da se jave osobno, telefonski ili putem e-maila u Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti ciji djelatnici stoje svakodnevno na raspolaganju.

Opatija