O objavljivanju liste s popisom imena djece za upis u dječji vrtić

S obzirom na realnost 21. stoljeca u kojoj dominira mrežna komunikacija (Internet) s raširenim i dostupnim pristupima informacijama, a Grad Opatija inzistira na transparentnosti zbog cega je i u posljednjem Lotusovom istraživanju svrstan medu tri posto hrvatskih jedinica lokalnih samouprava kao izrazito transparentan, gradonacelnik Opatije Ivo Dujmic predložio je uputu o objavi upisne liste u djecji vrtic osim na oglasnoj ploci Djecjeg vrtica i na web stranicama Djecjeg vrtica Opatija. No, u Djecjem vrticu mišljenja su da bi objava takvog popisa (upisne liste s imenima djece) na web stranicama  povrijedila odredbe Konvencije o zaštiti prava djece. Stoga ce, kao i ranijih godina, upisne liste objaviti samo na svojoj oglasnoj ploci.  

Opatija