Obavijest Izbornog povjerenstva Grada Opatije

Obavijest Izbornog povjerenstva Grada Opatije

Izborno povjerenstvo Grada Opatije obavještava da se prigovori zbog nepravilnosti u postupku izbora clanova vijeca mjesnog odbora podnose se Izbornom povjerenstvu pismenim putem danas 29. lipnja 2015.g. do 24,00 sati i to od 08,00 do 16,00 sati u zgradi grada Opatije , M. Tita 3, osobno, a od 16,00 -24,00 sati putem faxa broj  051/701-313 ili 051/ 701-316. Prigovor zbog nepravilnosti u postupku izbora mogu podnijeti samo one politicke stranke o cijim se kandidacijskim listama glasovalo na izborima i nositelji liste grupe biraca o kojima se glasovalo. Izborno povjerenstvo donosi rješenje o prigovoru u roku od 48 sati od dana kada mu je dostavljen prigovor, odnosno od dana kada su mu dostavljeni izborni materijali na koje se odnosi prigovor. Protiv rješenja Izbornog povjerenstva podnositelj prigovora ima pravo podnijeti žalbu Uredu državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji. Žalba se podnosi putem Izbornog povjerenstva u roku od 48 sati racunajuci od dana primitka pobijanog rješenja.

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija