Obavijest Javne vatrogasne postrojbe Opatija

                                                        Poštovani gradani! Skrecemo Vam pažnju da je spaljivanje korova, odnosno biljnog otpada, u vašim vrtovima i okucnicama zabranjeno od 01. lipnja, jer tada stupa na snagu  ODLUKA O UVJETIMA LOŽENJA VATRE NA OTVORENOM PROSTORU a koja traje do 31. listopada. Pripadnici vatrogasnih postrojbi obavljat ce svakodnevne ophodnje podrucja cijele Liburnije u svrhu prevencije nastanka požara. Molimo Vas da paljenja koja niste obavili do 1. lipnja odgodite do 31. listopada. Dojavu o nastanku požara možete javiti na broj 193 ili telefon Javne vatrogasne postrojbe Opatija,  271-800. Molimo Vas da poštujete navedenu zabranu spaljivanja jer je zakonodavac u zadnjim izmjenama Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine broj: 92/10) propisao da ce se osoba koja izazove požar kazniti za prekršaj novcanom kaznom u iznosu od petnaest do sto pedeset tisuca kuna ili kaznom zatvora do 60 dana. Istim Zakonom je propisano da ce se osoba koja izazove požar iz nehaja kazniti za prekršaj novcanom kaznom u iznosu do petnaest tisuca kuna.  Kako bi se na najsigurniji nacin riješili  biljnog otpada, skrecemo Vam pozornost na poduzeca Komunalac d.o.o. Jurdani,  Parkovi d.o.o. Opatija koji posjeduju sjeckalice za usitnjavanje biljnog otpada, te ih po potrebi možete kontaktirati na sljedece telefonske brojeve: 505-225 Komunalac d.o.o., 401-300 Parkovi d.o.o.

Opatija