Obavijest JVP Opatija

Poštovani gradani! Skrecemo Vam pažnju da je spaljivanje korova, odnosno biljnog otpada, u vašim vrtovima i okucnicama zabranjeno od 01. lipnja, jer tada stupa na snagu  ODLUKA O UVJETIMA LOŽENJA VATRE NA OTVORENOM PROSTORU  koja traje do 31. listopada. Molimo Vas da paljenja koja niste obavili do 1. lipnja odgodite do 31. listopada. Dojavu o nastanku požara možete javiti na broj 193 ili 112. Ostale obavijesti ili upite možete javiti na telefon Javne vatrogasne postrojbe Opatija, 271-800. Molimo Vas da poštujete navedenu zabranu spaljivanja jer sukladno Zakonu o zaštiti od požara osoba koja izazove požar kazniti ce se za prekršaj novcanom kaznom u iznosu od petnaest do sto pedeset tisuca kuna ili kaznom zatvora do 60 dana. Istim Zakonom je propisano da ce se osoba koja izazove požar iz nehaja kazniti za prekršaj novcanom kaznom u iznosu do petnaest tisuca kuna.                                                                                                               Zapovjednik JVP Opatija                                                                                                           Gordan Filinic dipl.ing.

Opatija