Obavijest – naplata naknade Hrvatskih voda za uređenje voda

Grad Opatija je od 2020. godine, sukladno zahtjevu Hrvatskih voda, preuzeo poslove naplate naknade za uredenje voda, koja se naplacuje zajedno s komunalnom naknadom. Medutim, iako Grad Opatija odraduje poslove naplate naknade za uredenje voda, radi se o potraživanju i novcanim sredstvima Hrvatskih voda zbog cega iskljucivo Hrvatske vode mogu odluciti o odgodi naplate tog javnog davanja. Obavještavamo sve obveznike placanja naknade za uredenje voda da Hrvatske vode nisu Gradu Opatiji dozvolile odgodu postupaka prisilne naplate (ovrha) naknade za uredenje voda, stoga je Grad Opatija prisiljen provoditi prisilnu naplatu svih potraživanja s osnova naknade za uredenje voda, cak i u slucajevima kada se ti postupci ne provode za naplatu javnih davanja Grada Opatije. Navedeno postupanje ne može se izmijeniti sve do suprotne upute Hrvatskih voda.    

Opatija