Obavijest o donošenju Plana stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Obavijest o donošenju Plana stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa

U 2016. godini Grad Opatija nastavlja s provedbom mjere strucnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa. Prošlog tjedna Grad je uputio Plan osposobljavanja za 2016. godinu na suglasnost Hrvatskom zavodu za zapošljavanje kako bi se osigurala sredstva za njegovu realizaciju. Mjera se provodi prema pravilima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje a detaljne informacije se mogu pronaci na linku. Po dobivenoj suglasnosti, na ovoj web stranici ce biti objavljen Javni poziv sukladno kojem ce se provesti postupka prijma polaznika strucnog osposobljavanja, a na sljedeca radna mjesta: §  stupnja obrazovanja magistra struke ili strucnog specijalista –          jedan polaznik u Ured Grada, na radno mjesto viši strucni suradnik za odnose s javnošcu –          jedan polaznik u Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti, na radno mjesto viši strucni suradnik za socijalu, zdravstvo, kulturu i sport –          jedan polaznik u Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti, na radno mjesto viši strucni suradnik za utvrdivanje i naplatu prihoda –          jedan polaznik u Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša, na radno mjesto viši strucni suradnik za komunalno- pravne poslove –          jedan polaznik u Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliš, na radno mjesto viši strucni suradnik za tehnicke poslove –          jedan polaznik u Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliš, na radno mjesto viši strucni suradnik za zaštitu od požara te za zaštitu i spašavanje –          dva polaznika u Upravni odjel za prostorno uredenje, na radno mjesto viši strucni suradnik za prostorno uredenje i potporu razvojnim projektima §  stupnja obrazovanja sveucilišnog prvostupnika ili strucnog prvostupnika –          jedan polaznik u Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti,  na radno mjesto strucni suradnik- projektant informacijskog sustava §  stupnja obrazovanja srednje strucne spreme –          jedan polaznik u Ured Grada, na radno mjesto referent za pisarnicu i arhiv

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija