Obavijest o II. dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna PPUGO

Temeljem clanka 88. Zakona o prostornom uredenju („Narodne novine“ broj NN br. 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19, 98/19), Grad Opatija, Upravni odjel za prostorno uredenje, kao Nositelj izrade daje                                                              OBAVIJEST    O DOPUNI ODLUKE O IZRADI IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA URE?ENJA GRADA OPATIJE   Gradsko vijece Grada Opatije na svojoj je sjednici dana 24. srpnja 2020. godine, donijelo Odluku o dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Grada Opatije (Sl. nov. PGŽ, broj 25/20). O prijedlogu navedenog Plana provest ce se javna rasprava a datum, mjesto i vrijeme održavanja bit ce objavljeni u sredstvima javnog priopcavanja sukladno Zakonu. Detaljne informacije o tijeku izrade izmjena i dopuna prostornog plana mogu se dobiti u Gradskoj upravi Grada Opatije – Upravnom odjelu za prostorno uredenje, M. Tita 3, 51410 Opatija, na web adresi Grada www.opatija.hr ili na telefone 051/680-124, 051/680-136 ili 051/680-137.   Nositelj izrade prostornih planova: GRAD OPATIJA Upravni odjel za prostorno uredenje    

Opatija