Obavijest o imenovanju glavne urednice lista "Opatija"

Po provedenom natjecu za imenovanje glavnog urednika/glavne urednice lista  “Opatija” za novi mandat koji pocinje 13. studenog 2015. godine, za glavnu urednicu lista “Opatija” ponovno je imenovana Mirjana Roncevic Kirigin. Rješenje o imenovanju donio je gradonacelnik po prijedlogu Uredivackog savjeta za gradski list “Opatija”, a temeljem Odluke o osnivanju Uredivackog savjeta za gradski list “Opatija” (SN P-GŽ 20/00, 38/06 i 6/09). Prijava sadašnje glavne urednice bila je jedina prijava na ovom natjecaju.

Opatija