OBAVIJEST O OBJAVI JAVNOG NATJEČAJA PODUZETNICIMA NA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA PODUZETNIČKE KREDITE

Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj Primorsko – goranske županije je na službenoj internet stranici Primorsko – goranske županije: www.pgz.hr, poveznica: Natjecaji / Ostali natjecaji, dana 27. rujna 2015. godine, objavio Javni natjecaj poduzetnicima na podnošenje prijava za poduzetnicke kredite prema Programu poboljšanog kreditiranja poduzetništva i obrta “Kreditom do uspjeha 2014.” Mjera 1. – “Kreditom do konkurentnosti”. Grad Opatija, na temelju Programa poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva za 2015. godinu (SN PGŽ 5/15) – u nastavku: Program Grada Opatije, subvencionira kamate na kredite, i to poduzetnicima koji imaju sjedište ili prebivalište na podrucju Grada Opatije, a koji su u 2015. godini zakljucili Ugovor o kreditu po Programu poboljšanog kreditiranja poduzetništva i obrta “Kreditom do uspjeha 2014.” Mjera 1. – “Kreditom do konkurentnosti” po natjecaju Primorsko – goranske županije. Podsjecamo da su Program Grada Opatije i Javni poziv poduzetnicima, neprofitnim organizacijama i fizickim osobama s podrucja Grada Opatije na podnošenje zahtjeva za dodjelu poticaja po Programu poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva za 2015. godinu objavljeni na službenoj internet stranici: www.opatija.hr, poveznica: Gospodarstvo / Program poticanja poduzetnika, s rokom za podnošenje Zahtjeva do 31.12.2015. godine.

Opatija