OBAVIJEST o objavi Javnog poziva za dostavu prijava za financijske potpore projektima i programima u društvenim djelatnostima za 2016.

OBAVIJEST o objavi Javnog poziva za dostavu prijava za financijske potpore projektima i programima u društvenim djelatnostima za 2016.

Obaviještavamo sve zainteresirane dionike da ce Javni poziv za dostavu prijava za  financijske potpore projektima i programima u društvenim djelatnostima za 2016. biti objavljen krajem rujna (pocetkom listopada). Navedeni rok pomaknut je zbog uskladenja s Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opce dobro koje provode udruge (NN 26/15), te zbog cinjenice da je rok za uskladivanje statuta organizacija civilnog  društva sa odredbama Zakona o udrugama (NN 74/14)  – 1.listopada 2015.godine. Javni poziv cemo, kao i do sada, objaviti na našim web stranicama sa svim potrebnim uputama i obrascima. Vodeci racuna  o dinamici realizacije projekata/programa, napominjemo da ce sredstva odobrena za ovu namjenu, biti dostupna vec pocetkom 2016.godine (kao i do sada). Zahvaljujemo na razumijevanju.

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija