Obavijest o poništenju natječaja za prijam u službu na radno mjesto viši stručni suradnik za utvrđivanje i naplatu prihoda objavljenog 29. 08. 2018.g.

Obavijest o poništenju natječaja za prijam u službu na radno mjesto viši stručni suradnik za utvrđivanje i naplatu prihoda objavljenog 29. 08. 2018.g.

             Procelnik Upravnog odjela za financije i društvene djelatnosti na temelju clanka 24. stavak 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i podrucnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11 i 4/2018 – u nastavku teksta: ZSN), donosi                                                                               ODLUKU                                             O PONIŠTENJU NATJECAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU               Poništava se natjecaj raspisan u Narodnim novinama broj 77 od 29. kolovoza 2018.g., web stranici i oglasnoj ploci Grada Opatije, za prijam u službu u Grad Opatiju, Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti, na radno mjesto viši strucni suradnik za utvrdivanje i naplatu prihoda (1 izvršitelj, m/ž) na neodredeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca.             Ova odluka objavit ce se u Narodnim novinama, web stranici i oglasnoj ploci Grada Opatije.                                                                                                                                                                    PROCELNIK:                                                                                                                                                               Danijel Jerman, dipl.iur.

Opatija