Obavijest o postavljanju reklama

Obavijest o postavljanju reklama

1. Gradsko vijece Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 25. veljace 2015. godine, donijelo je Odluku o izmjenama Odluke o komunalnom redu (Službene novine „Primorsko goranske županije“ broj 5/15). Odredbom clanka 1. navedene Odluke propisano da je na vanjskim dijelovima procelja zgrada unutar registriranih kulturno povijesnih cjelina naselja moguca postava reklamnih predmeta iskljucivo uz prethodno odobrenje nadležnog odjela Gradske uprave, koji odreduje poziciju kao i posebne uvjete za postavljanje prema pojedinacnom zahtjevu i uz suglasnost nadležnog Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture, vodeci racuna da isti ne ometaju pješacki promet i smanjuju preglednost u cestovnom prometu.                   2.Pozivaju se vlasnici odnosno korisnici reklamnih predmeta iz tocke 1. ove Obavijesti, koji su postavljeni u razdoblju do donošenja  Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom redu bez odobrenja nadležnog Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture, da iste uklone do 9. veljace 2016. godine odnosno do dana isteka roka za uskladenje sa odredbama Odluke.             Sve vlasnike odnosno korisnike reklamnih predmeta, koji su ishodovali suglasnost nadležnog Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture, molimo da iste dostave u pisarnicu Grada Opatije, do 31. prosinca 2015. godine.               3. Vlasnici odnosno korisnici reklamnih predmeta na vanjskim dijelovima procelja zgrada postavljenih bez odobrenja, kao i drugi subjekti zainteresirani za postavu reklamnih predmeta na vanjskim dijelovima procelja zgrada, mogu nadležnom odjelu Gradske uprave, Opatija, M.Tita 3, podnijeti zahtjev prema odredbama Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom redu. Zahtjev se podnosi u skladu sa uputama koje se mogu preuzeti u pisarnici Grada ili na mrežnoj stranici Grada (www.opatija.hr).               4. Grad Opatija ce tijekom ožujka i travnja 2016. godine izvršiti uklanjanje svih reklamnih predmeta koji su postavljeni na vanjskim dijelovima procelja zgrada bez odobrenja.   Upute za postavu reklamnih predmeta na vanjskim dijelovima procelja zgrada unutar registriranih kulturno povijesnih cjelina naselja    

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija