OBAVIJEST o pozivu Hrvatskih cesta na rješavanje imovinsko – pravnih odnosa

OBAVIJEST o pozivu Hrvatskih cesta na rješavanje imovinsko – pravnih odnosa

Obavještavaju se gradani da su Hrvatske ceste d.o.o. objavile poziv na rješavanje imovinsko – pravnih odnosa sa vlasnicima nekretnina u katastarskim opcinama Volosko i Matulji za zemljište u zahvatu dogradnje raskrižja državne ceste D3 (Matulji – tunel Ucka) s državnom cestom DC8 i rekonstrukciji raskrižja „Kuk“. Vlasnici predmetnih nekretnina mogu više o svemu procitati u nastavku – Oglas Hrvatskih cesta.

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija