Obavijest o udžbenicima za osnovnu školu

Poštovani roditelji, dragi ucenici, podsjecam da su sredstva za nabavu obveznih osnovnoškolskih udžbenika za sljedecu školsku godinu osigurana u državnom proracunu. Grad Opatija je prošle godine financirao nabavu udžbenickih kompleta te smo, u suradnji sa strucnim službama škole na najbolji moguci nacin sve na vrijeme pripremili za neometani pocetak školske godine. U skladu s Naputkom o nacinu uporabe, vracanja i obnavljanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala financiranih sredstvima iz državnog proracuna (NN 46/19) te uputi Ministarstva financija, osnovne škole dužne su vec sada krenuti u postupak javne nabave kako bi udžbenici bili dostavljeni do pocetka sljedece školske godine. Dakle, nabava obveznih udžbenika vezana je uz školu koju dijete pohada, a ne uz mjesto prebivališta. Iz OŠ R.K.Jeretov su prema nadležnom ministarstvu iskazali potrebe za sve ucenike ali racunajuci na dio novonabavljenih udžbenika prošle godine. Upravo zato obracam se sa zamolbom Vama  roditelji i ucenici da i ove godine vratite udžbenike kako bi se na vrijeme pripremili kompleti za sljedecu školsku godinu. U dogovoru sa strucnim službama OŠ R. K. Jeretov, povrat udžbenika bit ce organiziran u sljedecim terminima: 17.6.        10 – 12 u maticnoj školi 18.6.        10 – 12 u maticnoj školi 19.6.        16 – 18 u maticnoj školi. U podrucnim školama u Icicima i Veprincu udžbenici ce se prikupljati zadnji radni dan; 14. lipnja o cemu cete još biti detaljnije obavješteni od ucitelja. Kako u Proracunu za ovu godinu nisu osigurana sredstva ove namjene, nije moguce planirati nabavu radnih bilježnica za sve ucenike. Ucenicima iz obitelji koji ostvaruju pravo na zajamcenu minimalnu naknadu u Centru za socijalnu skrb, škola/e ce sredstvima državnog proracuna osigurati radne bilježnice odnosno druge obrazovne materijale. Ono što je moguce realizirati ovogodišnjim proracunskim sredstvima Grada je nabava radnih bilježnica za ucenike koji temeljem Odluke o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti ostvaruju pravo na besplatnu marendu i/li produženi boravak temeljem uvjeta prihoda ili posebnog uvjeta. Svi oni ucenici koji za školsku godinu 2019/20. mogu, u skladu s propisanim uvjetima, ostvariti pravo na besplatnu marendu i/li produženi boravak temeljem uvjeta prihoda ili posebnog uvjeta sufinancirat ce se nabava ostalih obrazovnih materijala uz uvjet da su vratili udžbenike iz prethodne školske godine. Za ovu namjenu, za ucenike nižih razreda osnovne škole (I – IV) osigurat ce se 300 kn, a za ucenike viših razreda (V-VIII) 500 kn po uceniku. Obrazac zahtjeva bit ce dostupan na mrežnim stranicama Grada Opatije, a zahtjevi ce se zaprimati  u razdoblju od 26. kolovoza do zakljucno s danom 30. rujna 2019. godine. Kako smo prošle godine zajednickim snagama uspjeli osigurati sve potrebno za pocetak školske godine, ljubazno Vas molim da se i ove godine odazovete pozivu te vratite udžbenike u osnovnu školu. Na kraju napominjemo da su sredstva za nabavu udžbenika srednjoškolcima osigurana u gradskom proracunu te da je prošlogodišnja odluka propisivala da je jedan od uvjeta za ostvarivanje ovog prava bio upravo povrat udžbenika za 8 razred. Za ucenike srednjih škola osigurava se jednokratna pomoc u visini od 750 kn. Kako su sredstva osigurana, srednjoškolcima s prebivalištem na podrucju Grada Opatije i ove godine olakšat ce se nabava potrebnih udžbenika. Obavijest o nacinu i vremenu podnošenja zahtjeva  bit ce objavljena na mrežnim stranicama Grada Opatije tijekom mjeseca srpnja. Unaprijed Vam zahvaljujem na razumijevanju i suradnji!                                                                                                                                           Gradonacelnik                                           Ivo Dujmic, ing.  

Opatija