Obavijest – poticaj za zapošljavanje iz gradskog Programa poticaja zapošljavanja i poduzetništva te razvoja zaleđa

Obavještavamo javnost da je trgovacko društvo Marea d.o.o. u 100% vlasništvu supruge gradonacelnika Ive Dujmica podnijelo zahtjev za korištenje mjera poticaja za zapošljavanje iz Programa poticaja zapošljavanja i poduzetništva te razvoja zaleda. Prije podnošenja zahtjeva trgovackog društva gradonacelnik je 25.4.2019. zatražio sukladno Zakonu o sprjecavanju sukoba interesa mišljenje Povjerenstva za odlucivanje o sukobu interesa i uputu za postupanje dužnosnika u takvoj situaciji. Povjerenstvo za odlucivanje o sukobu interesa donijelo je Mišljenje u kojem se u tocki I. navodi: „Grad Opatija može stupiti u poslovni odnos s trgovackim društvom Marea d.o.o., u 100% vlasništvu dužnosnikove supruge, u smislu dodjele poticaja po Programu poticaja zapošljavanja i poduzetništva te razvoj zaleda u 2019.g. ako isto društvo udovolji uvjetima programa i pod uvjetom da dužnosnik Ivo Dujmic postupi u skladu s uputama Povjerenstva iz ovog mišljenja.“ Sukladno mišljenju Povjerenstva za odlucivanje o sukobu interesa, a u cilju zaštite vlastitog integriteta i vjerodostojnosti  te ocuvanja povjerenja gradana u tijela javne vlasti, kao i radi otklanjanja svake sumnje da je obnašanje dužnosti gradonacelnika koristio za probitak povezane osobe, gradonacelnik Ivo Dujmic je ovlastio zamjenicu gradonacelnika Veru Anicic da zastupa Grad Opatiju u navedenom predmetu te da donese sve Odluke u okviru nadležnosti Gradonacelnika. Svi zahtjevi za korištenje mjera poticaja za zapošljavanje podneseni u 2019. godini su riješeni, jer su imali prednost pri dodjeli sredstava, iako je time kako se u obrazloženju Mišljenja Povjerenstva navodi „Ovakav postupak predstavlja u neku ruku diskriminaciju clana obitelji dužnosnika, odnosno njegovog trgovackog društva, ali je nužna i potrebna, jer su dužnosnici prvenstveno dužni štititi javni interes te kroz svoje djelovanje opravdati povjerenje gradana koje su im ukazali.“ Po dobivanju odluke Povjerenstva o provedbi i postupanju sukladno Mišljenju povjerenstva za odlucivanje o sukobu interesa broj: 711-I-1007-M-72/19-03-11 zamjenica gradonacelnika riješit ce zahtjev trgovackog društva Marea d.o.o.                

Opatija