OBAVIJEST RODITELJIMA I UČENICIMA GLEDE SU/FINANICRANJA OBVEZNIH UDŽBENIKA I RADNIH BILJEŽNICA KOJI NISU OSIGURANI ORGANIZIRANOM RAZMJENOM ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA ZA ŠK.GOD. 2015/16.

Na Kolegiju gradonacelnika održanom 6.srpnja 2015.godine usvojena je Odluka o Kriterijima za sufinanciranje nabave nedostajucih udžbenika za ucenike/se osnovnoškolskog uzrasta s podrucja Grada Opatije za školsku godinu 2015/16. U nastavku je naveden postupak za ostvarivanje prava na su/financiranje obveznih udžbenika i radnih bilježnica za šk.god. 2015/16. Pravo na sufinanciranje nedostajucih obveznih udžbenika i radnih bilježnica koji nisu osigurani organiziranom razmjenom imaju djeca koja ostvare pravo na besplatnu marendu. Zahtjev za su/financiranje udžbenika bit ce dostupan na web stranici Grada Opatije i u pisarnici do pocetka školske godine. Uz zahtjev, potrebno je obavezno navesti popis nedostajucih udžbenika (za ucenike O.Š. R.K.Jeretova iz Opatije popis po razredima takoder je dostupan na web stranici Grada i u pisarnici te treba samo zaokružiti nedostajuce udžbenike) koji sadrži naziv udžbenika, autora i nakladnika. Roditelji imaju slobodan izbor pri odabiru dobavljaca te udžbenike mogu odmah naruciti i platiti. Uz zahtjev za besplatnu marednu, a koji se zaprimaju od 17.kolovoza 2015.godine, dostaviti i presliku placenog racuna za nedostajuce udžbenike. Ukoliko dijete ostvari pravo na besplatnu marendu, placeni iznos za nedostajuce udžbenike doznacit ce se na racun roditelja koji obavezno treba naznaciti u zahtjevu. Napominjemo da je razmjena udžbenika moguca tijekom srpnja i kolovoza u Društvu Naša djeca Opatija, radnim danom od 8 – 16,30 sati. Za sve dodatne informacije i pojašnjenja, možete kontaktirati strucne službe Grada; tel. 680 145, 680 156 i 680 142.

Opatija