OBAVIJEST ZAKUPCIMA POSLOVNIH PROSTORA

OBAVIJEST ZAKUPCIMA POSLOVNIH PROSTORA

Obavještavamo vas da Grad Opatija, kao i prethodnih godina, nastavlja s politikom ublažavanja otežanih uvjeta poslovanja naših zakupaca te je na sjednici Gradskog vijeca Grada Opatije održanoj dana 04. listopada 2016. godine donesena Odluka o izmjeni Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasnickog dijela poslovnog prostora cijim clankom 1. je utvrdeno da se zakupcima poslovnih prostora odobrava popust ugovorene zakupnine od 10% za tekuci mjesec u 2017. godini, pocevši od mjeseca sijecnja, pod uvjetom da su podmirili sve dospjele obveze prema Gradu Opatija do isteka mjeseca koji prethodi mjesecu za koji se odobrava popust, a za mjesec prosinac popust iznosi 50%. Takoder vas podsjecamo da pravo na popust ugovorene zakupnine od 28 % za tekuci mjesec ostvaruju i oni zakupci poslovnih prostora koji su obveznici poreza na dohodak ili dobit, a nisu upisani u registar obveznika PDV-a o cemu su obvezni dostaviti izjavu. Popust ostvaruju  pod uvjetom da su podmirili sve dospjele obveze prema Gradu Opatija do isteka mjeseca koji prethodi mjesecu za koji se odobrava popust, a za mjesec prosinac popust iznosi 50%. Na narecene zakupnike ne primjenjuje se popust ugovorene zakupnine od 10%.

Opatija