Obilazak hotela IKA BELLEVUE d.o.o. i predstavljanje kreditnog programa Primorsko-goranske županije „Poduzetnik u turizmu 2012“

Župan Zlatko Komadina sa suradnicima u durštvu gradonacelnika Opatije Ive Dujmica  obišao je danas novouredeni Hotel Ika Bellevue. Preuredenje Hotela se ostvarilo sredstvima iz kreditnog programa “Poduzetnik u turizmu 2012” Primorsko-goranske županije. Primorsko-goranska županija kroz kreditni program “Poduzetnik u turizmu 2012” subvencionira kamate na kredite poduzetnicima u turizmu. PGŽ subvencionira kamatu s 4% godišnje za cijelo vrijeme trajanja otplate kredita, a poduzetnik otplacuje bankovnu kamatu u iznosu 2% godišnje. Tako dobivena sredstva se mogu iskoristiti namjenski za uredenje ugostiteljskih i smještajnih kapaciteta. Vlasniku Hotela Josipu Brkicu odobreno je sudjelovanje u kreditnom programu po pozitivnom mišljenju Povjerenstva PGŽ od 18. veljace 2014. godine. Dodijeljena sredstva u ukupnom iznosu od 1.652.050,00 kuna su iskorištena kroz dva namjenska kredita, prvi u iznosu od 994.000,00 kuna za uredenje ugostiteljskih kapaciteta, a drugi u iznosu od 658.050,00 kuna za uredenje smještajnih kapaciteta. Erste banka je u travnju 2014. odobrila kredit, na razdoblje od deset godina sa šest mjesecu poceka nakon radova, i sa fiksnom kamatom od 6% predvideno po kreditnom programu. “Danas svjedocimo primjeru ulaganja Županije u poduzetništvo iz naše kreditne linije, gdje Županija subvecionira kamatu poduzetnicima”, rekao je župan Zlatko Komadina, pritom istaknuvši namjenu ovih programa u ulaganjima u obiteljski posao, stvaranje dodatne vrijednosti i novog zapošljavnja. Procelnik UO za turizam, poduzetništvo i ruralni turizam Gerhard Lempl je istaknuo da nakon završenog prvog programa “Poduzetnik u turizmu 2010”, te ovog “Poduzetnik u turizmu 2012” u kojem je sudjelovalo 8 poduzetnika od ukupno 16 prijava, a pri cemu je sada iskorišten kreditni potencijal od 5.330.000 kuna, Županija razmišlja o osiguravanju novih sredstava u proracunu za 2016. godinu za nove poduzetnicke kredite u turizmu. Lempl je ovaj projekt preuredenja prepoznao kao primjer dobre prakse sudjelovanja u kreditnom programu, te je tako naveo kako u ovom slucaju od ukupno 540.000 kuna kamte Županija sudjeluje sa 360.000 u razdoblju od 10 godina kredita. Vlasnik Hotela Josip Brkic je predstavio rezultate iskorištenih sredstava za uredenje Hotela, pa je tako naveo ugradeno grijanje na solarnu energiju, klimatizaciju prostora, uredenje kompletnog interijera, televizijsku-satelitsku opremu, kao i uredenje 140 mjesta u restoranskom i 25 u kavanskom djelu ugostiteljskog objekta. Takoder je naveo i uredenje beach bara, namjenjenog svim prolaznicima, putnicima i namjernicima na plaži za koju je Županija dodijelila koncesiju za korištenje Hotelu. Brkic je prepoznao vrijednost ovakvih programa, u kojima banke lakše dodjeljuju sredstva, kada postoji nekakva sigurnost i garancija sa sudjelovanjem Županije, te kojima u sadašnje vrijeme omogucava poduzetnicima lakše egzistiranje na tržištu. Pritom je dodao kako vec drugi put sudjeluje u ovakvim programima, koji omogucuju lakše ulaganje u poslovanje poduzetnicima.  

Opatija