OBILAZAK OPATIJSKIH GRADILIŠTA: POBRI

U Pobrima su tako dovršeni radovi na sanitarnoj  kanalizaciji i vodovodnoj mreži, tocnije radovi na spajanju objekata (kuca) na postojeci kolektor. Na Putu za Forticu, na cesti, izvodili su se radovi u duljini od oko 500 metara, a na tom su dijelu ujedno, uz radove na kanalizacijskoj i vodovodnoj mreži,  položene i plinske instalacije kako se ne bi kasnije ponovo kopalo. I u Ulici Dragi izvodili su se radovi na vodovodnoj i kanalizacijskoj mreži, na dionici duljine oko jednog kilometra. Dio tih radova je završen, dok ce preostali radovi biti dovršeni do 15. lipnja. Nakon što su radovi završeni mještani ovog dijela grada dobili su i asfaltiranu cestu, koju do sada na tome dijelu nisu imali. Isti su radovi na vodovodu i kanalizaciji dovršeni i na dijelu Put Rubovo.  

Opatija