OBJAVA GODIŠNJEG PLANA UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM ZA 2021. GODINU – PRIJE ISHOĐENJA POTVRDE NADLEŽNOG TIJELA PRIMORSKO- GORANSKE ŽUPANIJE

Pozivom na odredbu clanka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ RH broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14),  i Odluku gradonacelnika o povjeravanju donošenja odluke zamjenici gradonacelnika u predmetu utvrdivanja prijedloga Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom za 2021. godinu (KLASA:021-01/19-01/20 od 05.11. 2020. godine), zamjenica gradonacelnika je dana 27. studenog 2020. godine, donijela Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Plan). Plan ce biti dostavljen do 1. prosinca 2020. godine, nadležnom tijelu samouprave u Primorsko-goranskoj županiji radi davanja potvrde o uskladenosti s Godišnjem planom upravljanja pomorskim dobrom Primorsko-goranske županije za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Potvrda). Posebno se napominje da se Plan objavljuje na mrežnim stranicama Grada prije ishodenja Potvrde i da nije stupio na snagu, informacije radi potencijalnim podnositeljima zahtjeva. Nakon ishodenja Potvrde, Plan i Potvrda biti ce objavljeni na mrežnim stranicama Grada, oglasnoj ploci Grada i u „Službenim novinama“ Primorsko-goranske županije. Plan ce stupiti na snagu tek osmi dan od dana objave u „Službenim novinama“ Primorsko-goranske županije te se tek od navedenog dana podnose zahtjevi za dodjelu koncesijskog odobrenja s obzirom da je zakonska pretpostavka za pokretanje postupka po zahtjevu stranke za dodjelom koncesijskog odobrenja da je Plan stupio na snagu. Koncesijska odobrenja izdaje Vijece za dodjelu koncesijskih odobrenja na nacin i prema odredbama postupka propisanog Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru.   Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom za 2021. godinu.

Opatija